Your success is our mission
Địa chỉ: Địa chỉ giao dịch: Số 8 đường 270, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: ( Việt Nam )

028 2253 0303 - 090 325 8188

Hotline: ( Nhật Bản )

028 2253 0303

Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024

Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024

Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024

Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024

Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024
Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024

Lễ tuyên thệ xuất cảnh đầu năm 2024

Trong tháng 1 đầu năm 2024 công ty cổ phần đầu tư Quốc Tế AMC vinh dự tổ chức lễ tuyên thệ xuất cảnh cho gần 20 em thực tập sinh, các em sẽ bay trong tháng 1 và đầu tháng 2.

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký tuyển dụng

X
Zalo